Andreas Nordin: Latin. En introduktion

Utkommer i september

En bok för alla som vill lära sig grunderna i det latinska språket. Här bjuds också romersk kulturhistoria och en inblick i det latin som alltjämt omger oss. Kunskaper i latin öppnar dörren till Europas kulturhistoria från antiken till modern tid. Till den romerska – och den grekiska – världen under antiken, men även till idéer hos människor under medeltiden och renässansen. Tankar som fortfarande utövar stort inflytande på västerländsk kultur och världsuppfattning.

Latin– en introduktion
är en klassisk bildningsbok och reselektyr för såväl fåtöljen som ryggsäcken.

Boktitel: Latin. En introduktion
Författare: Andreas Nordin
Bokförlag: Appell förlag

Etiketter: