Claudio Magris: Åtalsgrund saknas

Länk till Hedengrens webbshop

Trieste. En man ägnar hela sitt liv åt ett besatt samlande av föremål, gevärer, ubåtar, tanks och vapen, för ett stort Krigsmuseum som ska samla all död och ondska under samma tak - ända tills det enda som finns kvar för människor är fred. Det blir till en jakt på de namn som de intagna i Risiera di San Sabba – Italiens enda nazistiska krematorium – ristat in i fängelsemurarna i ett försök att avslöja för eftervärlden de som förrått dem. När mannen dör i en eldsvåda tar Luisa Brooks över för att göra klart museet. Hon är dotter till en judisk mamma och en svart far, soldat i amerikanska armen stationerad i Trieste efter kriget, och exilättling genom generationer från slavskeppen till förskingringen. Föräldrarnas lidande har format hennes liv och tagit ifrån henne ungdomen; nu blir även hon besatt av samlingen. Det hela förvandlas till en smärtsam, febrig dröm i sökandet efter sanning, rättvisa och upprättelse.

Åtalsgrund saknas är en monumental roman, både ömsint och grym, som omfamnar historiens malström, en historia där, för att använda författarens egna ord, varje skrivet ord lämnat outplånliga ärr.


Boktitel: Åtalsgrund saknas (originaltitel: Non luogo a procedere)
Författare: Claudio Magris
Översättare: Barbro Andersson
Bokförlag: Bokförlaget Forum

Claudio Magris

Claudio Magris är född 1939 i Trieste i Italien och var i många år professor i tyska språket och litteraturen i sin hemstad. År 2009 fick han de tyska bokhandlarnas fredspris.

Magris fick sitt internationella genombrott med den stora essäromanen Donau, som kom på svenska 1990 och som behandlar den centraleuropeiska kulturen och kulturhistorien.


Källa: Bokförlaget Forum

Etiketter: