Nyutgåva av Roland Barthes klassiker Bildens retorik (Rhétorique de l’image)

Länk till Hedengrens webbshop
Förlagstext:

”Hur får bilden sin mening? Var upphör meningen – och om den upphör, vad finns då bortom den?”
Med dessa frågor börjar professor Hans Haydens förord till Roland Barthes korta men mycket inflytelserika text Bildens retorik som publicerades första gången 1964. Texten introducerar en semiotisk bildanalys och är inlednings på Barthes livslånga tänkande kring bilden och fotografiet. Här presenteras boken i svensk översättning av Kurt Aspelin. Barthes skriver i en passage: ”Som strax ska framgå tydligare, är varje bild polysemisk, mångtydig.” Det sätt på vilket Barthes sedan utvecklar analysen har blivit enormt inflytelserikt. Utifrån en enkel reklambild analyserar han inte bara vad bilden säger oss utan hur den gör det.

Denna bok är den andra av Roland Barthes som bokförlaget Faethon publicerar.

64 sidor.

Boktitel: Bildens retorik
Författare
: Roland Barthes
Översättare: Kurt Aspelin
Bokförlag: Bokförlaget Faethon


Roland Barthes

Etiketter: