Vi säljer Skärgårdsboken 2016 (med fullständig sommarturlista)

Länk till Hedengrens webbshop

Förlagstext:

Skärgårdsboken - varje sommar sedan 1964

Skärgårdens trafikantförening ger ut Skärgårdsboken i början av juni – en praktisk bok i behändigt fickformat med sommarens alla turlistor, fartygsförteckning, utflyktsmål  i skärgården och Mälaren, skärgårdshandlare, restauranger, artiklar om Stockholms skärgård och förteckningar över föreningar, företag, organisationer och enskilda medlemmar i Skärgårdens Trafikantförening. Boken skickas till medlemmarna samt finns att köpa i bokhandeln, turistbyråer och på Trafikantföreningens expedition.

Skärgårds- och mälarrederiernas turlistor publicerades förr i världen vanligtvis genom annonsering i dagstidningar. Waxholmsbolaget utgav flertalet år 1913-1963 sommartid häften med rederiets turlistor. Andra rederier som Trafik AB Mälaren-Hjälmaren och Stockholms Ångslups AB hade turlistehäften och härutöver fanns ångbåtskartor och skärgårdsböcker som ibland även innefattade sammanställningar över rederiers turlistor och annan skärgårdsinformation.

År 1964 övertog Skärgårdens Trafikantförening utgivningen från Waxholmsbolaget och utvecklade tidtabellsbroschyren att även omfatta andra rederier. Tio år senare blev namnet på föreningens årsbok Skärgårdsboken och innehållet i boken utökades.

I Skärgårdsboken finns en skärgårdsartikel, som behandlar ämnen kring övärldens geografi, historia eller naturmiljö. I tidigare årgångar författades artiklarna av Bertil Hedenstierna och sedan 1996 har författaren och fotografen Nils-Erik Landell skrivit dessa betraktelser.
Varje årgång innehåller också en artikel om skärgårds- eller mälarbåtar eller deras trafik, se förteckning nedan.
I årets bok ersätts dessa artiklar med en redogörelse för Trafikantföreningens tillkomst och verksamheten genom åren, författad av Gunnar Lefrell. Detta med anledning av föreningens 50-årsjubileum.

I Skärgårdsboken finns register över trafikantföreningens styrelse, medlemmar och medlemsföreningar. En presentation av SIKO, av organisationen jämte styrelse, en presentation av länsstyrelsens skärgårdsråd, information om Intressanta utflyktsmål och affärer på öarna.

Boken innehåller även ett fartygsförteckning, register över skärgårdens och Mälarens passagerarfartyg med längd, bredd, byggnadsår, byggnadsvarv, maskinstyrka, hastighet, passargerarantal m.m.

Boktitel: Skärgårdsboken 2016

Etiketter: