Lars Noréns nya diktsamling Stoft är ute nu

Länk till Hedengrens webbshop

Förlagstext:

Lars Noréns återkomst till poesin

När Lars Norén senast gav ut en diktsamling, Hjärta i hjärta 1980, var det kulmen på ett av våra mest betydelsefulla poetiska författarskap sedan 60-talets början, och samtidigt Noréns avsked från poesin. Han lät sitt språk ta plats på scenen istället, och det som följde är teaterhistoria. Efter de senaste årens dagboks- och prosaverk återkommer nu Lars Norén som poet.

Boktitel: Stoft
Författare: Lars Norén
Bokförlag: Albert Bonniers förlag
Lars Norén
Foto: Bobo Ericzen
Lars Norén, född 1944, är en av Sveriges internationellt mest kända dramatiker. Hans pjäser spelas på scener runtom i världen, TV-uppsättningarna ses av miljontals tittare, och en ny Norénpjäs har ofta varit ett allmänt samtalsämne.
Men scenframgångarna har delvis kommit att skymma Noréns poetiska författarskap. Norén debuterade mycket ung med diktsamlingen Syrener, snö (1963), som följdes av De verbala resterna av en bildprakt som förgår (1964) – två överhettat hallucinatoriska böcker, fulla av ekon från en sönderfallande modernism.

Etiketter: