Ulrica von Schwerin Sievert: Josef Frank - De okända akvarellerna/Josef Frank - The Unknown Watercolours

Länk till Hedengrens webbshop

Förlagstext:

In Swedish with English translation on every page.


Många känner till Josef Frank (1885-1967), den österrikiske arkitekten och formgivaren. Än idag är hans klassiska möbler, lampor och färgstarka mönster eftertraktade och stående inslag i svenska och utländska inredningsmagasin.

Däremot är det få som vet att Josef Frank även målade akvareller, hundratals akvareller, antingen hemma på Rindögatan eller under sina resor runtom i Europa. Motiv föreställande vidsträckta landskap, stadsmotiv från 1950- och 1960-talets Stockholm och London, samt stilleben med Franks älskade blommor som har tydliga likheter med hans välbekanta botaniska tygmönster.

I denna bok får läsaren följa Josef Franks liv genom några av de personer som stod honom nära. Med tidigare opublicerade akvareller, brev, fotografier och föremål målar bokens författare Ulrica von Schwerin Sievert en personlig bild av konstnären Josef Frank.

Bildredaktör: Anna Sievert

English summary:
Josef Frank - The unknown watercolours
A lot of people know of Josef Frank (1885-1967), the Austrian architect and designer. His iconic furniture, lamps, and colourful patterns are still much sought-after to this day, and continue to be featured in both Swedish and inter- national magazines of interior design. But what few people know is that Josef Frank also painted in watercolour, and made hundreds of paintings, either in his home on Rindogatan or during his trips through Europe. His subjects were extensive landscapes, cityscapes from Stockholm and London during the 50s and 60s, and still lifes of his beloved flowers, with clear references to Franks well-known botanical fabric patterns.

This book allows you to follow Josef Frank through his life, and to get to know some of the people who were close to him. Its a tale of why he painted, where, and with whom. It is illustrated with previously unpublished photographs, objects, and letters, through which emerges a personal image of the artist Josef Frank.


Författare/Author: Ulrica von Schwerin Sievert:
Image editor: Anna Sievert

Bokförlag/Publisher:
Nicotext

'
Josef Frank (1885-1967)


Stilleben med blommor från 1953–1967.

Etiketter: