Knut Hamsuns roman Svält kommer i nytryck i juli

Beräknas finnas i tryck 2 juli
Förlagstext:

Sommaren 1888 anländer Knut Hamsun till Köpenhamn, dåtidens kulturcentrum i Norden. Desillusionerad - euforisk - river han manuskriptet som skulle göra hans litterära karriär. Han stannar i staden, för nu vet han: Hamsun ska skriva sig fram till »det som ingen ännu känner«, till något litteraturen aldrig sett.

»Nerverna« är på modet detta sekelskifte, men ingen text från tiden, och ingen senare, liknar Hamsuns Svält - i dag en lika omistlig klassiker som Kafkas romaner, Dostojevskijs Brott och straff eller Goethes Unge Werther.

Henrik Petersens hyllade svenska översättning av Svält är den enda som gjorts av originalversionen av romanen från 1890.
Boktitel: Svält (originaltitel: Sult)
Författare: Knut Hamsun
Översättare: Henrik Petersen
Bokförlag: Modernista


En mycket ung Knut Hamsun.

KNUT HAMSUN [1859-1952] var en norsk författare. En av 1900-talets mest inflytelserika stilister, av många ansedd som den moderna romanens skapare. Debutromanen Svält var en av Franz Kafkas viktigaste inspirationskällor. Stilen i Svält är en föregångare även till den »medvetandeström« som kom att förknippas med James Joyce och Virginia Woolf. 1920 mottog Hamsun Nobelpriset i litteratur.

Etiketter: