Beata berättar v. 19

För alla som känner havets lockelse är Bengt Jörnstedts bok "Vinden är fri" en spännande och dramatisk upplevelse.Vi får följa författaren på några av de trettiotals internationella regattor han deltagit i  - i Europa såväl som i USA och, inte att förglömma, Gotland. Det utspelar sig under havskappseglingarnas guldålder på 1970 - och 80-talet.
"Spänning, ovisshet,risker. Vind och vågor, storm och strömmar...Strategi, taktik, vägval. Rätt eller fel? "...allt är möjligt när vinden är fri." (citat från författaren)

/BeataEtiketter: