Lena Holger: Ellen Thesleff

Ellen Thesleff, Eko, 1891. Olja på duk.

Ellen Thesleff, som tjugoåring, år 1890.
Fotot är taget på gården Koski, Murole, Ruovesi, familjens dåvarande sommarviste.
SLS, Helsingfors

Ellen Thesleff, "Florens", 1907, olja på duk.
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Helsingfors.
Foto
: Matias Uusikylä


Förlagstext:

Lysande målare och tidig modernist - den finländska konstnären Ellen Thesleff (1869-1954) var utbildad i realismen, passerade symbolismen och blev en djärv nytolkare av färgernas och den fria formens möjlighete ri det tidiga nittonhudratalet. Hon tog med sig det italienska ljusets färgspråk till de djupa skogarnas och sjöarnas finska barndomslang. En sällsamt dynamisk kombination!


"Mitt liv är mörkt som en sjö om natten, med några lysande punkter i", skrev Ellen Thesleff 1897. Hon hade införlivat det italienska livet och ljuset ifrån Florens, Venedig och Rom i sitt konstnärskap. Det var dessa lysande punkter hon så oförväget utvecklade under de kommande femtio åren.


Boktitel: Ellen Thesleff
Författare: Lena Holger
Bokförlag: Edition OrdkonstEtiketter: