Författaren Lars Gustafsson är död


Lars Gustafsson (17 maj 1936 - 3 april 2016). Bilden är tagen av hans yngste son.
Foto: Benjamin Gustafsson

I maj ger Bonniers ut Fantastiska berättelser, som kommer att  innehålla de båda efterfrågade verken Förberedelser för flykt och Det sällsamma djuret från norr. Nyutgivningen var egentligen planerad till Gustafssons 80-årsdag, den 17 maj.

I höst publicerar Bonniers en ny diktsamling av Lars Gustafsson.


Lars Gustafssons sista text i Expressen: "Syskonlösa" (publicerad 4/4 2016)Etiketter: