David Lindén: Hemming Gadh. Vasatidens gudfader

Bokomslagsillustration: Fibben Hald

Utgivningen är försenad. Boken kommer tidigast ut i juni, enligt förlaget Atlantis.
Förlagstext:

Berättelsen om Hemming Gadh är en berättelse om Sveriges mest skandalomsusade präst, som också var katolsk biskop, krigare och diplomat. Han kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han doktorerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv propagandamakare, tillverkade eget krut och svor på italienska. Det är också en berättelse om det medeltida Sverige, när grunden för vår nationalstat lades, om dess krig och härskande elit.


Boktitel: Hemming Gadh. Vasatidens gudfader
Författare: David Lindén
Bokförlag: Bokförlaget Atlantis
 
David Lindén är historiker

Etiketter: