Bengt Lindroth: Väljarnas hämnd. Populism och nationalism i Norden

Mogens Glistrup (1926-2008), grundare av och partiledare för det danska Fremskridtspartiet.
Förlagstext:

I dag sitter i alla de nordiska parlamenten människor från partier som vunnit röster för att de gjort politik av misstro mot samhälls- och kultureliten, eller för att de känner ärlig oro inför utvecklingen och ser sig själva som de enda som verkligen tar till vara folkets sanna intressen. Här sitter också främlingsfientliga personer som därtill avskyr t.ex. islam. I Norge sitter ett sådant parti i regeringen liksom i Finland. Lindroth berättar dessa nordiska partiers 2030-åriga historia, jämför deras position och inflytande i de olika länderna. Han sätter in dem i sina sammanhang både i Europas och Nordens historia. Jämförelserna med nazitiden är ofrånkomliga liksom med fascisterna.

Här analyseras partiprogram och intervjuer, här studeras historikernas och statsvetarnas arbeten. Likaså möter vi politiker i dessa partier under decennierna, ser deras taktik och framtoning, får ta del av interna maktkamper och skickligheten att marknadsföra budskapen. Norden har visat sig vara en särdeles fruktbar jordmån för populistiska partier.


Boktitel
: Väljarnas hämnd. Populism och nationalism i Norden
Författare: Bengt Lindroth
Bokförlag: Carlssons bokförlag

Bengt Lindroth 
Bild: Yle/ Bengt Östling

Bengt Lindroth, bosatt i Stockholm, är journalist och författare, tidigare Norden-korrespondent för Sveriges Radio, chef på Expressens ledarredaktion i sju år m.m.Länk till artikel om boken i Yle Nyheter

Etiketter: