Magnus Gröntoft m fl (red.): Biskop Brasks måltider. Svensk mat mellan medeltid och renässans

Länk till Hedengrens webbshop
Förlagstext:

Intresset för måltider från förr är stort, mycket tack vare Historieätarna. I denna bok får vi en levande och ny bild av den svenska matkulturen i början av 1500-talet. Utgångspunkt är Biskop Brasks hushållspraktika, som är en unik och rikhaltig källa från tiden att ösa ur. Vi får inte bara veta vad man åt och hur man tillagade maten, utan får också läsa om hur man sörjde för sin personal och om tidens handel och tekniska innovationer.

Boktitel:  Biskop Brasks måltider. Svensk mat mellan medeltid och renässans
Redaktör: Magnus Gröntoft m fl.
Bokförlag: Atlantis

Etiketter: