Karin Sidén & Anna Meister (red.): Ljusets magi. Friluftsmåleri från sent 1800-tal

Förlagstext:

Friluftsmåleriet är den konstriktning som fullt ut har studerat ljus och atmosfär genom en konstnärlig praktik baserad på receptivitet, seende och studier i det fria direkt inför motiven. Denna rikt illustrerade katalog, som tillkommit i samband med Waldemarsuddes omfattande utställning Ljusets magi. Friluftsmåleri från sent 1800-tal, lyfter fram friluftsmåleriet som parktik då och nu och som konstinriktning i Sverige med fokus på kvinnliga konstnärer.


Boktitel:  Ljusets magi. Friluftsmåleri från sent 1800-tal
Redaktörer: Karin Sidén & Anna Meister
Bokförlag:  Prins Eugens Waldemarsudde
Utställningen Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal pågår på Prins Eugens Waldemarsudde 13 februari – 28 augusti 2016

Etiketter: