Jeffrey Bennett: Relativitet. Teorin som revolutionerade vår syn på universum

Länk till Hedengrens webshop
Förlagets text om boken:

För hundra år sedan presenterade Einstein sin allmänna relativitetsteori; en teori som tillsammans med den speciella relativitetsteorin kom att forma vår moderna uppfattning om universum. Einsteins teorier påverkar allas vår vardag och ligger till grund för många praktiska teknologiska tillämpningar, som till exempel navigeringssystemet i din mobiltelefon. Einstein själv har blivit en del av populärkulturen, men ändå är det få som riktigt vet vad relativitetsteorierna säger och hur genomgripande den förändrade vår världsbild. 

Relativitet är skriven med ett tydligt och tillgängligt språk, och Jeffrey Bennett visar att alla kan greppa grunderna i Einsteins teorier. Hans intuitiva och icke-matematiska vinkling ger den breda publiken en smak av hur relativitetsteorierna fungerar och varför de är så viktiga för vetenskapen och sättet vi ser på vår plats i universum.

Boktitel: Relativitet. Teorin som revolutionerade vår syn på universum (originaltitel: What is relativity?)
Författare: Jeffrey Bennett
Översättare: Pär Svensson
Bokförlag:  Fri Tanke Förlag

Jeffrey Bennett
Jeffrey Bennett är författare och lärare. Han arbetar genomgående med att förmedla och tillgängliggöra vetenskap. Han undervisar klasser i såväl grundskola som universitet, och har jobbat med NASA för att förankra deras arbete i utbildningen.


Etiketter: