Magnus Norell: Kalifatets återkomst - orsaker och konsekvenser

Länk till Hedengrens webshop
Förlagstext:

Boken behandlar den islamiska statens (IS) religiösa och ideologiska rötter, dess snabba uppgång och den debatt och självkritik IS framgångar fött i det arabiska och muslimska Mellanöstern. Vidare knyts denna diskussion ihop med Sveriges och Europas ofta ambivalenta och motstridiga förhållningssätt till den islamism som ligger till grund för IS. Inte minst de för våra demokratier så viktiga frågorna om yttrandefrihet, radikalisering och terrorism berörs.

Boktitel
: Kalifatets återkomst - orsaker och konsekvenser

Författare: Magnus Norell
Bokförlag: TRAIL 
Magnus Norell
Foto: privat


Magnus Norell kommer till Hedengrens på tisdag den 26 januari kl. 17.30 och berättar om sin senaste bok Kalifatets återkomst - orsaker och konsekvenser. Författaren är
Adjunct Scholar vid The Washington Insitute for Near East Policy i Washington DC samt Senior Policy Advisor vid The European Foundation for Democracy i Bryssel.

Etiketter: