Ariel förlag ger ut två titlar av den sovjetiske dissidenten Anatolij Martjenko: Lev som alla andra och Mitt vittnesbörd

Länk till Hedengrens webshop
Förlagets text om boken:

I. Lev som alla andra



 »Lev som alla andra« berättar om Anatolij Martjenkos två år i frihet efter frigivningen ur de mordvinska lägren hösten 1966. I centrum står hans mödosamma arbete med lägerskildringen »Mitt vittnesbörd« – både en kamp mot klockan och en brottning med författarhantverkets egna oväntade krav. 

Boken skildrar de absurda förvecklingarna med myndigheterna, men också generositeten i de dissidentkretsar som tar emot honom i Moskva efter frigivningen. I scener som stundtals är Kafkaartade, stundtals dråpliga skildrar han sin katt-och-råttalek med KGB. Efter hans öppna brev mot den sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien 1968 får myndigheterna nog och inleder en ny fabricerad process mot honom. 

Skildringen av den administrativa repressionens mekanismer i vardagslivet och av det sovjetiska rättsväsendets omständliga skenlegalitet är giltiga än idag. 



Boktitel: Lev som alla andra
Författare: Anatolij Martjenko

Översättare: Mikael Nydahl
Inbunden, 272 sidor

ISBN 978-91-87605-23-9


Länk till Hedengrens webshop

Förlagets text om boken:

II. Mitt vittnesbörd



 »Mitt vittnesbörd« från 1967 är en lika saklig som skoningslös skildring av de politiska fångarnas villkor i sextiotalets sovjetiska läger och fängelser. I det relativt milda politiska klimatet efter avstaliniseringen under Chrusjtjov var det många, både i och utanför Sovjetunionen, som betraktade den politiska repressionen som ett avslutat historiskt kapitel. Martjenkos vittnesbörd visar på motsatsen: även om samhället förändrats präglas GULAG-systemet av samma systematiska brutalitet som tidigare. Men trots övergreppen, svälten och kölden kan han också vittna om den spontana solidariteten fångarna emellan – och om hur solidariteten mellan fångarnas värld och civilsamhället utanför tränger igenom taggtrådsstängslen. 

Hans skildring blev en ögonöppnare och en milstolpe i den sovjetiska dissidentlitteraturen. 



Boktitel: Mitt vittnesbörd
Författare: Anatolij Martjenko

Översättare: Sven Vallmark

Bokförlag: Ariel förlag

Inbunden, 368 sidor

ISBN 978-91-87605-24-6

Anatolij Martjenko (1938–1986)

Anatolij Martjenko  är den sibiriske arbetarpojken som blev en centralgestalt i de sensovjetiska dissidentmiljöerna. Med Mitt vittnesmål från 1967 avslöjade han den politiska repressionens omfattning och brutalitet i det poststalinska Sovjetunionen. Boken blev en viktig impuls för sjuttiotalets människorättsrörelse. Han avled så sent som under perestrojkan, i sviterna av en hungerstrejk för avvecklandet av de politiska lägren. 


Etiketter: