Karin Boye och människorna omkring henne

Karin Boye (1900-1941) med vänner i Berlin,
våren 1932
Pia-Kristina Garde har i många år ägnat sig åt Karin Boyes liv och dikt;
hon har träffat ett stort antal människor som kände Boye, letat i arkiv, gått
igenom brevsamlingar och läst den litteratur om henne som finns att tillgå,
men framför allt har hon samlat ett digert bildmaterial, som delvis visar en
ny sida av författaren. Den här boken rymmer ett stort antal fotografier,
varav ett flertal aldrig tidigare tryckts, och berättelser ur Karin Boyes liv.

I boken publiceras också Karin Boyes självbiografiska anteckningar från
en kurs i psykologi för författaren Emilia Fogelklou sommaren 1938. För
första gången görs dessa nu tillgängliga för en stor läsekrets. I anteckningarna
berättar Karin Boye öppenhjärtigt om sin skoltid, om läsupplevelser,
förälskelser och om sitt komplicerade förhållande till föräldrarna.

Boken innehåller också en lång dikt av poeten Augustin Mannerheim
(född 1915), tillägnad vännen och författarkollegan Karin Boye.

Författare: Pia-Kristina Garde
Boktitel: Karin Boye och människorna omkring henne. En fotobok av
Pia-Kristina Garde
Bokförlag: Ellerströms

Etiketter: